1. Tellimis-garantiikiri.

2. Isikute nimed ja isikukoodid, kes on volitatud esindama. Garantiikirjale palume lisada ka B-kaardi koopia.

3. Püsiklientidele sõlmime lepingud, mis lihtsustavad edaspidist seadmete renti.